Galaxy Note 5: Cách bật gỡ lỗi USB

Nếu bạn muốn kết nối Samsung Galaxy Note 5 của mình với các công cụ dành cho nhà phát triển như Android Studio, bạn sẽ cần bật gỡ lỗi USB. Thực hiện theo các bước sau để thiết bị của bạn hoạt động và bắt đầu viết ứng dụng.

Kích hoạt tùy chọn nhà phát triển tùy chọn

  1. Từ màn hình chính, chọn ứng dụng khác .
  2. Chọn tùy chọn Cài đặt trực tuyến .
  3. Chọn điện thoại Giới thiệu về điện thoại .
  4. Nhấn liên tục vào số Build Build số liên tục cho đến khi có thông báo xuất hiện cho biết Bạn hiện đang là nhà phát triển .

Bật tùy chọn nhà phát triển

Nếu bạn đã thực hiện các bước ở trên, bên dưới Ứng dụng của ứng dụng điện tử Chọn nó Từ đó, chuyển đổi USB USB gỡ lỗi thành mạng trên mạng .