Khắc phục - Google cho Android hiển thị khi ngoại tuyến

Người dùng Google hoặc Google Assistant cho Android có thể tìm thấy thời gian khi ứng dụng hiển thị thông báo có nội dung ngoại tuyến. Không có mạng. Kiểm tra kết nối của bạn và thử lại. Sọ. Nó có thể hiển thị thông báo này ngay cả khi chúng là kết nối Internet.

Hãy thử các bước sau để khắc phục vấn đề này.

Khắc phục 1 - Chuyển đổi chế độ trên máy bay

Trượt thanh thông báo xuống, sau đó bật Chế độ máy bay trên máy bay trực tiếp. Đợi khoảng 10 giây, sau đó tắt Chế độ trên máy bay.

Nếu các bước trên không hoạt động, bạn có thể muốn thử khởi động lại điện thoại.

Khắc phục 2 - Xóa dữ liệu ứng dụng Google

  1. Mở Cài đặt Cài đặt trực tuyến Cài đặt các ứng dụng khác nhau .
  2. Chọn dữ liệu Xóa dữ liệu .