Facebook cho Android: Cách xóa bình luận

Thoạt nhìn, có vẻ như Facebook đã loại bỏ khả năng xóa bình luận khỏi ứng dụng Android của họ. Bạn vẫn có thể mặc dù. Các bước chỉ khác nhau.

  1. Điều hướng để xem bình luận bạn muốn xóa. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nó, việc dễ làm nhất là chọn nút Menu Menu, sau đó chọn Cài đặt cài đặt .
  2. Cuộn xuống và chọn Đăng nhập Hoạt động Đăng nhập .
  3. Chọn mũi tên ở bên phải của bình luận bạn muốn xóa.
  4. Nhấn vào nút Xóa Xóa, và nhận xét của bạn đã biến mất.