Droid Turbo: Bật đèn pin

Tự hỏi làm thế nào để bật đèn pin trên điện thoại thông minh Droid Turbo? Bạn có thể bật nó bằng cử chỉ chuyển động hoặc từ menu. Chỉ cần sử dụng các bước này.

Tùy chọn 1 - Sử dụng Moto Action

  • Giữ thiết bị sang một bên như một cái rìu, sau đó chặt xuống hai lần. Đối với một số người, nó có thể hoạt động tốt hơn nếu bạn chặt chẻ lòng bàn tay hoặc hành động như thể bạn đang bắt tay ai đó với quyền lực.

Tùy chọn 2 - Từ Cài đặt nhanh

  1. Vuốt xuống thanh trên cùng ở trên cùng của màn hình bằng hai ngón tay.
  2. Nhấn vào Đèn pin Đèn pin để bật hoặc tắt.