Asus ZenPad: Bật / Tắt Tự động xoay

Màn hình trên Asus ZenPad tự động xoay khi bạn nghiêng nó. Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng như mong muốn bằng các bước sau.

  1. Vuốt xuống từ trên cùng của màn hình để hiển thị menu Cài đặt nhanh.
  2. Nhấn vào biểu tượng Tự động xoay xoay . Khi sáng, Tự động xoay được bật. Khi một bóng râm nhẹ hơn, nó được tắt.

Tắt tính năng này sẽ tiết kiệm năng lượng pin.