Android bị kẹt trong Vòng lặp cập nhật Google Play

Người dùng Android có thể gặp phải tình huống ứng dụng Google Play trên thiết bị Android của họ liên tục nhắc nhở ứng dụng này Ứng dụng này sẽ không chạy trừ khi bạn cập nhật dịch vụ Google Play. Mặc dù cố gắng cập nhật, lời nhắc này vẫn xuất hiện và bị kẹt trong một vòng lặp.

Để giải quyết vấn đề này, hãy làm theo các bước sau:

  1. Từ màn hình chính, hãy mở các ứng dụng của bạn, sau đó chọn Cài đặt thành công .
  2. Chọn ứng dụng trên ứng dụng .
  3. Cuộn xuống và chạm vào Google Google Store Store .
  4. Chọn lưu trữ trên mạng .
  5. Chọn dữ liệu xóa dữ liệu rõ ràng .

Khởi động lại điện thoại và bạn sẽ không còn bị kẹt trong một vòng lặp với lời nhắc cập nhật Google Play.