Android: Sửa tin nhắn người nhận không hợp lệ

Khi cố gắng viết một tin nhắn văn bản trên Android của tôi, tôi đã nhận được một thông báo cho biết Người nhận không hợp lệ - Không thể thêm người nhận này. Số của người nhận không hợp lệ. Khi thêm một liên lạc vào tin nhắn.

Mặc dù số điện thoại có vẻ chính xác, vấn đề thường xảy ra do khoảng trắng hoặc ký tự không hợp lệ trong số điện thoại.

Xóa mọi dấu gạch ngang, dấu cách hoặc dấu ngoặc khỏi số điện thoại và chỉ sử dụng tất cả các số để khắc phục sự cố này.

Bạn có thể muốn mở ứng dụng Danh bạ và sửa bất kỳ liên hệ nào khác có ký tự không hợp lệ. Đây là một vấn đề nhất quán nếu bạn nhập danh bạ từ một hệ thống hoặc điện thoại khác.