Acrobat Reader 11: Khắc phục lỗi Có lỗi khi mở tài liệu này. Truy cập bị từ chối.

Một số người dùng Adobe Acrobat Reader 11 có thể gặp lỗi khi họ cố mở tệp PDF từ ứng dụng email của họ, chẳng hạn như Microsoft Outlook. Một lỗi có thể xuất hiện cho biết, Có một lỗi khi mở tài liệu này. Truy cập bị từ chối. Có một sửa chữa đơn giản cho lỗi này. Chỉ cần làm theo các bước sau.

  1. Từ Acrobat Reader, chọn Chỉnh sửa Chỉnh sửa
  2. Chọn Bảo mật (Tăng cường) trên các khung bên trái.
  3. Bỏ chọn Chế độ bảo vệ kích hoạt trên mạng khi khởi động hộp.
  4. Chọn Có Có Hãy nhắc nhở về việc chắc chắn về việc thực hiện thay đổi này.
  5. Click vào OK OK .

Bạn sẽ được tốt để đi! Adobe Reader 11 bây giờ sẽ mở các tệp tốt.