Trong khoảng

Chào! Tôi là Mitch Bartlett. Tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc khắc phục sự cố kỹ thuật. Tôi đã tạo Technipages để tôi có thể chia sẻ các cuộc phiêu lưu của mình trong việc khắc phục sự cố và tôi hy vọng độc giả tìm thấy các giải pháp được đăng trên trang web này hữu ích như tôi.

Tôi luôn tìm kiếm những nhà văn giỏi có nền tảng về CNTT, công nghệ và giúp đỡ những người khác với các câu hỏi liên quan đến máy tính. Nếu bạn muốn liên hệ với tôi về việc viết cho Technipages, hãy liên hệ với tôi theo mẫu dưới đây. Nếu bạn muốn hợp tác với chúng tôi, xin lưu ý rằng chúng tôi rất chọn lọc với những người chúng tôi làm việc cùng và không chấp nhận các bài đăng của khách, bài đăng trả phí hoặc trao đổi liên kết.

Nếu trang web này đã giúp bạn bằng mọi cách, vui lòng hỗ trợ trang web bằng cách chia sẻ trang web này hoặc bài đăng cá nhân trên Facebook, Twitter hoặc blog về họ. Nó được đánh giá rất cao!

Liên hệ chúng tôi